Kaip naudotis paieška?
  1. Paieškoje galimos tik lietuvių kalbos abėcėlės raidės ir simboliai.
  2. Įrašę tik žodžio pradžią, gausite daugiau rezultatų.
  3. Jei ieškote pagal kelis žodžius, atskirkite juos tarpeliais.

Interaktyvusis frazemų sąvadas

Šiame puslapyje pateikiamas lietuvių kalbos akademinių frazių sąvadas, skirtas visų pirma studentams, gimtąja kalba rašantiems savo pirmuosius mokslinio stiliaus darbus. Jį sudaro mokslo darbuose ir akademinėje kalboje įprastai vartojamos, nusistovėjusios frazemos (stabilieji junginiai ar kiek ilgesnės frazės), kuriomis galima atskleisti rašomo teksto struktūrą, parodyti autoriaus poziciją bei atkreipti dėmesį į svarbiausius dėstomų minčių aspektus. Šios frazės bus naudingos formuluojant darbo temą ir tikslus, keliant klausimus ir hipotezes, referuojant mokslinius tyrimus, analizuojant medžiagą, komentuojant tyrimo eigą bei rezultatus ir įvairiais kitais atvejais.

Čia teikiamo frazyno pagrindą sudaro iš specialiai sudaryto bakalauro pakopos studentų darbų tekstyno automatiškai išgeneruotos leksinės sekos, kurios buvo papildytos iki prasmingų baigtinės struktūros frazių. Kita dalis teikiamos medžiagos atrinkta iš akademinės lietuvių kalbos tekstyno CorALit. Frazės suskirstytos pagal tai, kurioje rengiamo darbo vietoje jas, tikėtina, labiausiai galima pavartoti, ir priskirtos kokiai nors funkcijai, kurią jos dažniausiai atlieka (pvz., tikslų formulavimas ar svarbos pabrėžimas).

VLKK logotipas Tikimės, kad šis sąvadas bus naudinga pagalbinė priemonė gimtąja kalba rašantiems įvairių studijų pakopų ir specialybių studentams. Sąvadu taip pat galės naudotis ir kiti mokslo darbus rašantys asmenys, taip pat jis bus naudingas kaip konsultavimosi ar mokomoji priemonė tiems, kurie lietuvių kalbos mokosi kaip užsienio kalbos.