Kaip naudotis paieška?
  1. Paieškoje galimos tik lietuvių kalbos abėcėlės raidės ir simboliai.
  2. Įrašę tik žodžio pradžią, gausite daugiau rezultatų.
  3. Jei ieškote pagal kelis žodžius, atskirkite juos tarpeliais.

Interaktyvusis frazių sąvadas

Šiame puslapyje pateikiamas lietuvių kalbos akademinių frazių sąvadas, skirtas visų pirma studentams, lietuvių kaip gimtąja (ar antrąja) kalba rašantiems savo pirmuosius mokslinio stiliaus darbus. Sąvadą sudaro mokslo darbuose ir akademinėje kalboje įprastai vartojamos, nusistovėjusios frazemos (stabilieji junginiai ar kiek ilgesnės frazės), kuriomis galima atskleisti rašomo teksto struktūrą, parodyti autoriaus poziciją ir atkreipti dėmesį į svarbiausius dėstomų minčių aspektus. Šios frazės bus naudingos formuluojant darbo temą ir tikslus, keliant klausimus ir hipotezes, referuojant mokslinius tyrimus, analizuojant medžiagą, komentuojant tyrimo eigą bei rezultatus ir įvairiais kitais atvejais.

Čia teikiamo frazyno pagrindą sudaro iš specialiai sukaupto bakalauro pakopos studentų darbų tekstyno automatiškai išgeneruotos leksinės sekos, kurios buvo papildytos iki prasmingų baigtinės struktūros frazių. Kita teikiamos medžiagos dalis atrinkta iš akademinės lietuvių kalbos tekstyno CorALit. Frazės suskirstytos pagal tai, kurioje rengiamo darbo vietoje jos galėtų būti vartojamos, ir priskirtos kuriai nors jų dažniausiai atliekamai funkcijai (pvz., tikslų formulavimas ar svarbos pabrėžimas).

VLKK logotipas Tikimės, kad šis sąvadas bus naudinga pagalbinė priemonė lietuvių kaip gimtąja (ar antrąja) kalba rašantiems įvairių studijų pakopų ir specialybių studentams. Sąvadas bus pravartus ir kitiems mokslo darbus rašanties asmenims, taip pat jis kaip informacinė ar mokomoji priemonė bus naudingas ir kitakalbiams lietuvių kalbos vartotojams.

Cituodami ar remdamiesi sąvado duomenimis, nurodykite

https://doi.org/10.15388/academic.phrasebank