Kaip naudotis paieška?
  1. Paieškoje galimos tik lietuvių kalbos abėcėlės raidės ir simboliai.
  2. Įrašę tik žodžio pradžią, gausite daugiau rezultatų.
  3. Jei ieškote pagal kelis žodžius, atskirkite juos tarpeliais.

Apie projektą

LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS, TARMIŲ IR KITŲ KALBOS ATMAINŲ FUNKCIONAVIMO IR KAITOS TYRIMŲ 2011–2020 M. PROGRAMOS PROJEKTAS

STUDENTŲ DARBŲ FRAZIŠKUMO TYRIMAI IR INTERAKTYVUSIS
FRAZEMŲ SĄVADAS

Projektą finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Projekto vadovė docentė dr. Vilma Zubaitienė

Projekto trukmė 2017 m. vasaris–2019 m. lapkritis

Projekto tikslas - atlikti akademinių frazių vartojimo tyrimą pirmosios studijų pakopos 6 pagrindinių mokslo sričių studentų rašto darbuose, naudojantis specialiai šiam tyrimui sukurtu studentų darbų tekstynu. Тiriami 2010–2016 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose rengti semestriniai ar kursiniai rašto bei baigiamuosieji bakalauro darbai. Vykdant projektą iš tekstyno automatiškai išgautos ir analizuotos dažniausiai vartojamos frazės, išskirti jų tipai, aprašyta vartojamų frazių įvairovė arba jos stoka, junginių formų ir tipų variacijos, tirtas jų dažnumas tam tikros dalykinės srities tekstuose bei atskirose tekstų dalyse. Iš tekstyno atrinktos medžiagos pagrindu ir remiantis atliktais tyrimais parengtas interaktyvusis atviros prieigos VLKK logotipas akademinės kalbos frazių (stabiliųjų žodžių junginių ir didesnių frazių) sąvadas, kuris bus naudinga pagalbinė priemonė gimtąja kalba rašantiems įvairių studijų pakopų ir specialybių studentams.

Plačiau apie projektą rasite čia