Kaip naudotis paieška?
  1. Paieškoje galimos tik lietuvių kalbos abėcėlės raidės ir simboliai.
  2. Įrašę tik žodžio pradžią, gausite daugiau rezultatų.
  3. Jei ieškote pagal kelis žodžius, atskirkite juos tarpeliais.

Bendrosios frazės

Čia pateikiamos frazės, kurios gali pasitaikyti bet kurioje darbo dalyje ir atlieka įvairias teksto ir minties organizavimo funkcijas: ką nors pabrėžia, išskiria, papildo, atkreipia dėmesį į perėjimą prie kito aspekto, konstatuoja, įtvirtina, palygina, parodo sąsajas ir skirtumus, priežastinius ryšius, nusako bendrą kontekstą, išreiškia siekius ar abejojimą. Jomis paaiškinama kuriamo teksto sandara, apribojami skaitytojo lūkesčiai ir pateikiamas autoriaus požiūris į savo tekstą ar tyrimo rezultatus ir kita.