Kaip naudotis paieška?
  1. Paieškoje galimos tik lietuvių kalbos abėcėlės raidės ir simboliai.
  2. Įrašę tik žodžio pradžią, gausite daugiau rezultatų.
  3. Jei ieškote pagal kelis žodžius, atskirkite juos tarpeliais.

Įvadinė dalis

Čia pateikiamos frazės, kurios dažniausiai pasitaiko ar gali būti pavartotos rašant darbo įvadinę dalį, kurioje formuluojama darbo tema, atskleidžiamas jos naujumas ir aktualumas, apibrėžiami tikslai ir uždaviniai, keliamos hipotezės ir probleminiai klausimai. Taip pat pristatomi ir apibūdinami darbo metodai, glaustai išdėstoma darbo struktūra.