Kaip naudotis paieška?
  1. Paieškoje galimos tik lietuvių kalbos abėcėlės raidės ir simboliai.
  2. Įrašę tik žodžio pradžią, gausite daugiau rezultatų.
  3. Jei ieškote pagal kelis žodžius, atskirkite juos tarpeliais.

Teorinė dalis

Šiame skyriuje pateikiamos frazės, reikalingos rašant teorinę darbo dalį, kurioje visų pirma turi būti aptarti su tema susiję teoriniai šaltiniai, remiantis teorine literatūra susisteminta ir pateikta informacija apie nagrinėjamą problemą, referuojamos, cituojamos ir parafrazuojamos įvairių autorių nuomonės, jos lyginamos ir kritiškai vertinamos, išryškinami teigiami ir neigiami jų aspektai. Šioje dalyje taip pat gali būti nagrinėjamos įvairios probleminių terminų ir sąvokų apibrėžtys bei sampratos.