Kaip naudotis paieška?
  1. Paieškoje galimos tik lietuvių kalbos abėcėlės raidės ir simboliai.
  2. Įrašę tik žodžio pradžią, gausite daugiau rezultatų.
  3. Jei ieškote pagal kelis žodžius, atskirkite juos tarpeliais.

Tiriamoji dalis

Šiame skyriuje pateikiamos frazės, kuriomis pristatoma ir apibūdinama surinkta tyrimo medžiaga ar eksperimento sąlygos ir nuosekliai aprašomas atliktas praktinis tyrimas, komentuojama jo eiga, pateikiama surinktos medžiagos klasifikacija ir nuosekli bei išsami analizė. Čia pateikiamomis frazėmis įvardijami pavyzdžiai, pristatomos ir komentuojamos duomenų lentelės ar diagramos.